top of page

Vitaal ondernemen

De Vitaalmakers staat voor VITAAL

Onze uitganspunten zijn helder:

Verandering

Wij geloven pas in het doorvoeren van een blijvende verandering als dat noodzakelijk is en gaan niet voor snelle, onnodige interventies. Wij gaan graag met je in gesprek over nut en noodzaak, want zonder noodzaak is een duurzame verandering niet haalbaar.

Investeren

Je zult continu moeten investeren in de inzetbaarheid van je medewerkers. Dit vraagt commitment, ook van je medewerkers. Met onze vitaliteitsprogramma's word je in staat gesteld om het beste in je medewerkers naar boven te halen door het aanwezige talent te herkennen en te ontwikkelen vanuit een vitale werkomgeving die motiveert en stimuleert. Geen snelle interventies maar een doordachte, duurzame aanpak gericht op het versterken van je medewerkers.

Talentmanagement

Dit is de verbinding tussen organisatie en medewerker!

Vanuit de positieve psychologie zijn wij van mening dat iedere medewerker talent heeft (inclusieve benadering). Leer het talent van je medewerkers in te zetten voor de realisatie van je organisatie-doelen en ambities. Het ontwikkelen en benutten van talent leidt tot bevlogen medewerkers en een vitale organisatie. De vitaliteitsexperts van de Vitaalmakers zijn TMA-gecertificeerd.

Actie

Met de inzet van de Vitaalmakers gaat er duurzaam wat veranderen binnen jouw organisatie. Dit gaat niet vanzelf, maar vraagt inspanning en actiebereidheid.

Actie

Beweging

     ⤷ Duurzame verandering

          ⤷ Betere resultaten

Ambassadeurs

De Vitaalmakers staat voor een gezamenlijke aanpak. Onze experts gaan (en staan) samen met jouw medewerkers voor de realisatie van duurzaam vitaliteitsmanagement. Wij zijn samen met jouw ambassadeurs verantwoordelijk voor het succes van de interventies en programma’s. Dit maakt tussentijdse evaluatie en tijdige bijstelling makkelijk en zorgt voor borging na afronding van onze vitaliteitsprogramma’s.

Leiderschap

En dan met name persoonlijk en vitaal leiderschap. Jezelf aansturen en doelen realiseren door je eigen kwaliteiten en talenten volledig in te zetten leidt tot meer werkplezier, bevlogenheid en vitaliteit. Wij leren jouw medewerkers persoonlijk en vitaal leiderschap te ontwikkelen door inzicht te geven in de eigen sterke punten, ontwikkelpunten en valkuilen.

bottom of page