top of page
  • Foto van schrijverPaul de Koning

Word een aantrekkelijk werkgever; versterk je medewerkers!

Bijgewerkt op: 23 jul. 2022

 

‘Werkgevers kunnen meer doen om mensen aan het werk te helpen, personeel te behouden of te voorkomen dat mensen voortijdig uitvallen, concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een rapport over personeelsbeleid. Een hoog salaris en goede arbeidsvoorwaarden zijn in deze krappe arbeidsmarkt niet genoeg. Vier op de tien werkgevers ziet de werkdruk mede als een van de grootste knelpunten’ (bron NOS.nl).

Veel van de opdrachtgevers waar ik de afgelopen jaren als HR professional werkzaam was, hebben te maken met een hoge werkdruk als gevolg van een tekort aan goed opgeleide, goed inzetbare en bevlogen medewerkers. De medewerkers die het werk moeten doen raken daardoor vaak overbelast met een verminderde inzetbaarheid, langdurige uitval door overspannenheid of een burn-out tot gevolg. Zelfs de meest bevlogen medewerkers lopen tegen hun grenzen aan en vertrekken doordat de werkdruk onverminderd hoog blijft en de organisatie vaak onvoldoende in staat blijkt hier iets aan te doen.


Werkgevers kunnen veel (meer) doen om bovenstaande te voorkomen. Vaak worden verzuiminterventies pas ingezet als een medewerker dreigt uit te vallen (preventieve aanpak) of ziek thuis zit (curatieve aanpak). Dit brengt hoge kosten met zich mee, zoals kosten voor vervanging van de zieke medewerker terwijl het salaris moet worden doorbetaald. Maar ook kosten voor inzet van diverse arbo gerelateerde diensten die een snelle terugkeer naar werk mogelijk moeten maken.

Dit komt boven op de minder zichtbare kosten, denk aan de tijd die je als werkgever, manager en HR moet steken in de begeleiding en het zoeken naar vervanging van zieke medewerkers, maar ook de kosten die gepaard gaan met de verminderde inzetbaarheid van medewerkers (lagere productiviteit). Deze verminderde inzetbaarheid leidt dan weer tot een hogere werkdruk bij collega’s op de afdeling wat weer kan leiden tot uitval en ongewenste uitstroom.

De uitweg uit deze vaak neerwaartse spiraal ligt in het versterken van medewerkers (amplitieve aanpak). Dit doe je door op meerdere fronten aandacht te geven aan vitaliteit en inzetbaarheid. Vitale medewerkers doen werk dat aansluit bij hun talenten, competenties en vaardigheden. Zij hebben hierdoor plezier in hun werk, zitten goed in hun vel en zijn met werkzaamheden bezig die voor hen nuttig en zinvol zijn. Zij zijn hierdoor productiever en veel beter in staat om gewenste doelen te bereiken en goede resultaten te behalen.


Aandacht voor vitaliteit en inzetbaarheid gaat dan ook veel verder dan gezonde voeding in het bedrijfsrestaurant en lunchwandelen voor voldoende beweging.

Aandacht voor vitaliteit en inzetbaarheid gaat ook over het her- en erkennen van talenten van medewerkers en of deze matchen met de functie-eisen, het gaat over een (psychologisch) veilige werkomgeving waar ruimte is om te zeggen wat je denkt en om te werken aan persoonlijke ontwikkeling, het gaat over het versterken van (vitaal) leiderschap en hoe medewerkers worden aangestuurd. Daarnaast gaat het over aandacht voor de cultuur binnen de organisatie en het verlagen van de werkdruk.

Alle activiteiten die je als werkgever kunt inzetten die een bijdrage leveren aan de vitaliteit en inzetbaarheid van je medewerkers vallen onder de noemer vitaliteitsmanagement.

Vitaliteitsmanagement is een breed begrip. Gelukkig hoef je als werkgever niet op alle bovengenoemde fronten tegelijk bezig te zijn. In eerste instantie start je met het gericht aanpakken van de meest urgente oorzaken van een verlaagde vitaliteit en inzetbaarheid en kijk je hoe je het beste jouw medewerkers kunt versterken.

De invoering van vitaliteitsmanagement verhoogt de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van jouw medewerkers en zorgt ervoor dat talenten graag bij jouw organisatie komen en blijven werken; jouw organisatie wordt hiermee als werkgever aantrekkelijker. Daarnaast stelt het medewerkers in staat om hun talenten optimaal in te zetten. Dit leidt tot vermindering van uitval door ziekte, minder ongewenste uitstroom, lagere kosten en dus tot betere resultaten en een hoger rendement!

Wil je meer weten over deze kostenbesparende aanpak? Of direct aan de slag? Neem dan contact met mij op.

Paul de Koning, Vitaalmaker

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page